CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TÍN TUYỂN NHIỀU VỊ TRÍ

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và văn bản
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG TÍN TUYỂN NHIỀU VỊ TRÍ
1. KẾ TOÁN TRƯỞNG: 01
- Lương: 20.000.000đ
2. NV NHÂN SỰ: 02
- Lương: 7.000.000đ
3. KẾ TOÁN TỔNG HỢP: 01
- Lương: 7.000.000đ - 10.000.000đ
4. NV MARKETING: 10
- Lương thỏa thuận
5. NHÂN VIÊN ISO: 01
6. NHÂN VIÊN LẮP RÁP MÁY: 10
* Yêu cầu: có kinh nghiệm 1 năm.
-----------------------------------------

Đăng nhận xét

0 Nhận xét